Privacitat

En compliment del que preveu la normativa vigent  la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de Protecció de Dades de caràcter personal ( LOPD ), Ski Time, amb domicili al C/ Riba, 7 25500 La Pobla de Segur (Lleida) (“Gerard Rosell”) li informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni, o a les que Gerard Rosell amb DNI 47277074E accedeixi com a conseqüència de la seva navegació a través de la pàgina web www.skitime.cat (el “Web”) seran incorporades a un fitxer titularitat de Ski Time amb la finalitat de gestionar els registres dels usuaris, les seves corresponents sol·licituds d’informació i, si s’escau, la realització d’enquestes, la coordinació de processos de selecció, l’enviament de articles sobre l’esquí alpí  per via electrònica.

L’acceptació per rebre informació sempre té caràcter revocable, sense efectes retroactius, sent necessari a l’efecte que ho comuniqui a Ski Time mitjançant un correu electrònic a info@skitime.cat.

Serà necessari que, en els formularis del Web, l’usuari ompli els camps assenyalats com a “obligatoris”. El no-emplenament o emplenament parcial de les dades personals requerides podria suposar que Ski Time no pogués atendre la seva sol·licitud i, en conseqüència, Ski Time quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no-prestació o prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Li preguem que ens comuniqui les seves dades personals actuals per tal que la informació continguda en els nostres fitxers estigui actualitzada i sense errors. Vostè respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades.

Ski Time té implantades les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les seves dades de caràcter personal i n’eviten l’alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, tot això de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals en el domicili social de Ski Time en els termes establerts a la legislació vigent. Per a la seva major comoditat, i sense perjudici que s’hagin de complir amb determinats requisits formals establerts a la normativa vigent, Ski Time li ofereix la possibilitat de sol·licitar l’exercici dels drets referits anteriorment a través del correu electrònic info@skitime.cat.

 

Tornar a formulari