Modificació de la Llei 3/2008, de l’exercici de les professions de l’esport.

El passat 14 de Maig de 2015 es va aprovar la modificació de la Llei 3/2008 de l’exercici de les professions de l’esport portant a alguns canvis, que en el món de l’esquí alpí no he observat res de rellevància. Aquesta entrada l’escric per exposar un dels motius pels quals des de l’Estat han decidit impugnar-ho i és per l’article 6 bis que apareix en la LLEI 7/2015, del 14 de maig que reprodueixo a continuació:

«6. La Secretaria General de l’Esport ha d’establir els convenis i els acords d’equiparació de professions i de competències mínimes amb altres registres de professionals de l’esport d’altres estats membres de la Unió Europea, per tal de fer-ne el reconeixement en els diversos sectors de l’esport, i per a permetre als professionals inscrits en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya l’accés als registres europeus de professionals de l’esport, i també per a permetre a qualsevol professional inscrit en un registre europeu, amb la sol·licitud prèvia, accedir al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya.»

 

És dona doncs una categoria a la Secretaria General de l’Esport per establir convenis i acords amb estats membres de la Unió Europea.

Després de veure tants titulars a les notícies, mancava informació de la font directament on es pugués llegir exactament algun dels punts conflictius, ara bé no puc assegurar que aquest sigui el punt més rellevant al qual s’han dirigit els del govern central.

Enllaç a 57 esmenes.

En aquest enllaç trobareu la llei sencera.

En aquest la llei anterior a la modificació.

Enllaç a la publicació al BOE.